II Міжнародний науково-практичний форум «Наука і бізнес»

II Міжнародний науково-практичний форум «Наука і бізнес»

Дніпро, Україна 2016-07-01 - 2016-07-01

II Міжнародний науково-практичний форум «Наука і бізнес»

Дніпро, Україна 2016-07-01 - 2016-07-01
QR II Міжнародний науково-практичний форум «Наука і бізнес»
 • Айда-Заде Каміль Раджабович
  Айда-Заде Каміль Раджабович
  Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН Азербайджану, Інститут Систем управління
 • Алієв Солтан
  Алієв Солтан
  Доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут Математики і Механіки НАН Азербайджану
 • Васильчук Євген Олегович
  Васильчук Євген Олегович
  Доктор політичних наук, доцент кафедри історії України та суспільних дисциплін, Черкаський державний технологічний університет
 • Василів Володимир  Богданович
  Василів Володимир Богданович
  Кандидат технічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики, навчально-науковий інститут економіки та менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування
 • Гладченко Анатолій Юрійович
  Гладченко Анатолій Юрійович
  Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, факультет міжнародної економіки, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 • Гнатушенко Володимир Володимирович
  Гнатушенко Володимир Володимирович
  Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих систем обробки інформації, факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, EOS Data Analytics Ukraine
 • Голембовська Олена Олександрівна
  Голембовська Олена Олександрівна
  Засновник і головний редактор журналу «Карт Бланш»
 • Гребенкін Пилип Миколайович
  Гребенкін Пилип Миколайович
  CEO Noosphere Space
 • Дідманідзе Ібраїм
  Дідманідзе Ібраїм
  доктор фізико-математичних наук, професор, керівник напряму інформаційних технологій центру мов та інформаційних технологій, факультет освіти, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, академік Грузинської інженерної академії
 • Зінько Петро Миколайович
  Зінько Петро Миколайович
  Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри системного аналізу та прийняття рішень, факультет кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Карпінський Юрій Олександрович
  Карпінський Юрій Олександрович
  Доктор технічних наук, професор, директор НДІ геодезії і картографії
 • Касян Сергій Якович
  Касян Сергій Якович
  Кандидат економічних наук, доцент, заступник декана економічного факультету з учбової роботи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 • Квасній  Марія Миколаївна
  Квасній Марія Миколаївна
  Кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної кібернетики , Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
 • Ковальчук Яніна Олександрівна
  Ковальчук Яніна Олександрівна
  Кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет
 • Колбасiн Владислав Олександрович
  Колбасiн Владислав Олександрович
  Senior Data Scientist, Grid Dynamics, асистент, кафедра комп'ютерної математики та математичного моделювання, , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Краковецький Олександр Юрійович
  Краковецький Олександр Юрійович
  CEO DevRain Solutions. Microsoft Regional Director, Microsoft Most Valuable Professional (Windows Development Platform), Telerik Developer Expert, к.т.н. з інформаційних технологій, керівник групи з роботи із ІТ-спільнотою для розробки міських сервісів Kyiv Smart City
 • Куссуль Наталія Миколаївна
  Куссуль Наталія Миколаївна
  Доктор технічних наук, професор, заступник директора Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ
 • Лецер Юрій Олександрович
  Лецер Юрій Олександрович
  СОО, Maxima Labs
 • Любчик Леонід Михайлович
  Любчик Леонід Михайлович
  Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Майданюк Дмитро Вікторович
  Майданюк Дмитро Вікторович
  Кандидат технічних наук, Project Manager, Maxymizely
 • Мозговий Дмитро Костянтинович
  Мозговий Дмитро Костянтинович
  Кандидат технічних наук, GIS Technologist, EOS Data Analytics Ukraine
 • Наконечний Олександр Григорович
  Наконечний Олександр Григорович
  Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень, факультет кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Паршина Олена Анатоліївна
  Паршина Олена Анатоліївна
  Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, Український Державний хіміко-технологічний університет
 • Петкова Леся Омелянівна
  Петкова Леся Омелянівна
  Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри міжнародної економіки та бізнесу, Черкаський державний технологічний університет
 • Путренко Віктор Володимирович
  Путренко Віктор Володимирович
  Кандидат географічних наук. доцент, завідувач лабораторії ГІС, Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку
 • Радєв Тодор
  Радєв Тодор
  Кандидат економічних наук, ректор Варненського Університету Менеджменту
 • Солодухін Станіслав  Володимирович
  Солодухін Станіслав Володимирович
  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізька державна інженерна академія
 • Романенко Віктор Демидович
  Романенко Віктор Демидович
  Доктор технічних наук, професор, декан факультету системних досліджень навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» КПІ
 • Ткаченко Юлія Володимирівна
  Ткаченко Юлія Володимирівна
  Кандидат економічних наук, доцент , кафедра фінансів, Черкаський державний технологічний університет
 • Туль Світлана Іванівна
  Туль Світлана Іванівна
  Асистент кафедри міжнародної економіки, Полтавський університет економіки і торгівлі
 • Хамініч Світлана Юріївна
  Хамініч Світлана Юріївна
  Доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри маркетингу, економічний факультет, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 • Ханін Ігор Григорович
  Ханін Ігор Григорович
  Доктор економічних наук, професор, Noosphere
 • Харченко В'ячеслав Сергійович
  Харченко В'ячеслав Сергійович
  Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри комп'ютерних систем та мереж, радіотехнічний факультет , Національний аерокосмічний університет «ХАІ», директор НТЦ аналізу і дослідження інфраструктурної безпеки, НВП «Радій»
 • Чорненко Марина Володимирівна
  Чорненко Марина Володимирівна
  EOS Data Analytics Ukraine
 • Шелестов Андрій Юрійович
  Шелестов Андрій Юрійович
  Доктор технічних наук, професор, кафедра інформаційної безпеки НТУУ «КПІ»
 • Штовба Сергій Дмитрович
  Штовба Сергій Дмитрович
  Доктор технічних наук, професор, кафедра комп’ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет
 • Шумейко Олександр Олексійович
  Шумейко Олександр Олексійович
  Доктор технічних наук, професор, Дніпродзержинський державний технічний університет